Rejestracja Logowanie

Mikropłatności SMS i MMS

Usługi

Płatności smsem
Mikropłatności SMS umożliwiają szybkie dokonanie płatności za różne usługi – uzyskanie dostępu do strony, otrzymanie newslettera, uczestniczenie w czatach i konkursach oraz wielu innych. Smsy Premium pozwalają właścicielom serwisów na osiągnięcie dodatkowych zysków z prowadzonej działalności.
Kody SMS

Kody SMS to powszechnie stosowana usługa umożliwiająca kontrolę dostępu do zasobów serwisu internetowego. Klient dokonuje mikropłatności SMS - wysyła SMS o określonej treści i otrzymuje zwrotnie kod dostępu do płatnej części serwisu www. Udostępniamy szereg usług różniących się stopniem automatyzacji procesu weryfikacji kodu oraz schematami uzyskania dostępu do serwisu. Opłata za SMS może być naliczana jednorazowo, za SMS aktywujący (SMS MO) lub cyklicznie, za każdy odebrany SMS (SMS MT).

Opłata za SMS może być naliczana jednorazowo, za SMS aktywujący (SMS MO) lub cyklicznie, za każdy odebrany SMS (SMS MT).

Uruchom
Newsletter
Newsletter to usługa pozwalająca na subskrybowanie aktualności i informacji na temat danego produktu, usługi lub serwisu. Umożliwia kontakt organizatora usługi z jego klientami, pomagając zadbać o sprawny marketing. SMS marketing to także skuteczna forma powiadamiania zainteresowanych o trwających promocjach lub przyszłych akcjach marketingowych. Opłata może być naliczana jednorazowo, za SMS aktywujący (SMS MO) lub cyklicznie, za każdy odebrany SMS (SMS MT). Uruchom
Sondy i głosowania
Organizatorzy serwisów, nie tylko internetowych, mogą poznać opinię swoich odbiorców dzięki usłudze SMS Ankieta. Wyniki ankiety są dostępne w panelu administracyjnym oraz mogą być automatycznie publikowane na stronie www. Dzięki płatności smsem forma oddania głosu przez uczestnika zapewnia przemyślane głosowanie i wiarygodnie wyniki ankiety. Opłata za oddanie głosu jest naliczana jednorazowo, w momencie wysłania wiadomości. Uruchom
Konkursy i loterie
Jedną z najskuteczniejszych form promocji towarów i usług jest konkurs. Perspektywa wygrania nagrody zapewnia zainteresowanie większej liczby uczestników w stosunku do innych form akcji marketingowych. Smsy Premium Rate wykorzystane do organizacji konkursów umożliwiają zwrot części kosztów kampanii. Powiązanie wiadomości konkursowej z numerem telefonu klienta umożliwia prosty kontakt z uczestnikami i zwycięzcami. Przy współpracy z renomowanymi agencjami reklamowymi i kancelariami prawniczymi proponujemy kompleksową obsługę konkursu lub loterii. Uruchom
Czaty

Czat SMS to popularna forma rozrywki, w której klienci kontaktują się z animatorami. Oferujemy kompleksową obsługę techniczną oraz dedykowany panel administracyjny dla organizatora usługi.

Uruchom
MMS

Oferowane przez CashBill usługi MMS, umożliwiają przesyłanie wiadomości multimedialnych (z tekstową, graficzną, animowaną, dźwiękową lub filmową zawartością) przez użytkowników serwisu za pośrednictwem wiadomości Premium Rate. Wiadomości mogą być przekazywane bezpośrednio do infrastruktury serwisu lub wysyłane na wskazany adres email. Wiadomości MMS znajdują szerokie zastosowanie przy organizacji konkursów (wybór najlepszego zdjęcia), tworzeniu cyfrowych pamiętników (np. z wycieczki lub imprezy) oraz wszędzie tam, gdzie zwykła wiadomość tekstowa to zbyt mało.

Oferujemy również przygotowanie dedykowanych aplikacji wykorzystujących wiadomości MMS.

Uruchom
MMS i SMS marketing
Oferujemy kompleksową obsługę masowych rozsyłek wiadomości, np. w celach marketingowych. W ramach usługi SMS marketing istnieje możliwość personalizacji nadawcy (wykorzystania własnego pola “OD” w wiadomości), bądź skorzystania z ekonomicznego wariantu rozsyłki ze standardowych numerów telefonicznych. Oferujemy dedykowany panel obsługi rozsyłki, umożliwiający zaplanowanie harmonogramu oraz udostępniający raporty dostarczenia wiadomości. Uruchom
Rozwiązania dedykowane

Od lat dostarczamy dedykowane rozwiązania w zakresie płatności smsem, dostosowane do indywidualnych potrzeb naszych Partnerów. Elastyczność systemu umożliwia tworzenie nowatorskich usług.

W wyniku realizacji indywidualnych zleceń dla podmiotów z różnych branż powstały usługi i rozwiązania dedykowane, które opisują poniższe prezentacje: